Inger Holm Stilepok Stipendiefond

ANSÖKNINGSFORMULÄR

 

Klicka på länken för att ladda ner ansökningsformulär:  Ansökningsformulär

För dig som har gesäll- och/eller mästarbrev

  • Beskriv vad du önskar göra för att vidareutveckla/förkovra dig inom yrket. Detta görs på max 1 styck A4-dokument som bifogas denna ansökan.
  • Bifoga även foto eller annat bevis på ditt gesäll och/eller mästarbrev.
  • Skicka din ansökan med bilagor till andersholm@bredband.net senast 31 december.

För dig som planerar göra ditt gesäll- eller mästarprov

  • Beskriv vad ditt prov består av, var du ska göra provet samt vilken utbildning eller annan erfarenhet du har. Detta görs på max 1 styck A4-dokument som bifogas denna ansökan.
  • Bifoga även intyg från handledare om behörighet att göra provet samt uppge namn och kontaktuppgifter på denna person.
  • Skicka din ansökan med bilagor till andersholm@bredband.net senast 31 december.

 

 


Följ oss