Inger Holm Stilepok Stipendiefond

ANSÖKAN

 

Ansökningen skickas till: andersholm@bredband.net

Skicka in din ansökan med namn, personnummer, adress samt medlemsnummer och/eller adeptnummer.

Sökande kan den vara som
– har gesäll- och/eller mästarbrev och vill förkovra sig inom sitt yrke.
eller
– har för avsikt att göra sitt gesäll- eller mästarprov. Detta prov ska vara färdigställt och godkänt senast 1 år efter erhållet stipendium.

Den sökande måste vara adept eller medlem i Stockholms Tapetserarmästarförening.

För dig som har gesäll- och/eller mästarbrev
• Beskriv vad du önskar göra för att vidareutveckla/förkovra dig inom yrket. Detta görs på max 1 styck A4-dokument som bifogas denna ansökan.
• Bifoga även foto eller annat bevis på ditt gesäll och/eller mästarbrev.

För dig som planerar göra ditt gesäll- eller mästarprov
• Beskriv vad ditt prov består av, var du ska göra provet samt vilken utbildning eller annan erfarenhet du har. Detta görs på max 1 styck A4-dokument som bifogas denna ansökan.
• Bifoga även intyg från handledare om behörighet att göra provet samt uppge namn och kontaktuppgifter på denna person.


Följ oss